ความรู้เรื่อง ChatGPT  89

คำสำคัญ : chatgpt  ai  

ChatGPT เป็น AI ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ChatGPT and AI for Higher education


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th