การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช  101

คำสำคัญ : ชีวภัณฑ์  biocontrol  

การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นเอกสารการบรรยายของ ดร.บุญเฮียงฯ จาก ไบโอเทค สวทช.


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th