บล๊อกที่เกี่ยวกับ "biocontrol" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช 28/04/2566 84 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  biocontrol  
2 ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM) 11/04/2566 98 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  วว.  biocontrol