กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  113

คำสำคัญ : scipark  อุทยาน  

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ ขออนุญาตดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อใช้ต่อไปค่ะ

เขียนโดย ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช