บล๊อกที่เกี่ยวกับ "workforce" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industy : FWFI 18/06/2567 64 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ workforce