บล๊อกที่เกี่ยวกับ "psb" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 วิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB:Photo Synthetic Bacteria) แบบใหม่ ได้จุลินทรีย์สายพันธุ์ดีกว่าเดิม 16/04/2567 42 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  จุลินทรีย์  psb