บล๊อกที่เกี่ยวกับ "MICE" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 รู้จัก อุตสาหกรรม MICE…อีกหนึ่งอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 20/05/2567 42 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ MICE  อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ