บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Kansai-University" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC) 06/03/2567 50 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship