บล๊อกที่เกี่ยวกับ "APPTECH" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024 21/05/2567 37 นายปฎิภาณ  กุณามา APPTECH  บพท.