มรดกโลกทางการเกษตร Global Important Agricultural Heritage Systems(GIAHS)  77

คำสำคัญ : เกษตร  มรดก  heritage  
การประชุมสัมมนาระดับประเทศ เรื่อง มรดกโลกทางการเกษตร  National Workshop for Thailand 2023
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
เอกสารประกอบการสัมมนา
 
ขอบคุณ ท่านคณบดี  Wijitra Liaotrakoon จาก มทร.สุใรรณภูมิ

เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th