ผลการดำเนินงานของ กปว. ประจำปี 2566  170

คำสำคัญ : กปว.  รายงาน  

ผลการดำเนินงานของ กปว. ประจำปี 2566 ทั้งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการ UBI การดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า

คลิกดูผลการดำเนินงานทั้งหมด


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th