การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2566  161

คำสำคัญ : คลินิก  เครือข่าย  

กลับมาอีกครั้งกับการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี หลังจากเจอสถานการณ์โควิค ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมเครือข่ายได้ การจัดประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมครั้งแรก โดยจัดภายในงาน TechnoMart 2023 หรือ #TNM2023 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ภายในงานมีกิจกรรม มากมาย เช่น

การนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี ในปี 66 รายภูมิภาค

การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่มีผลงานระดับดีเด่น ที่ผ่านการประเมินภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูเทคโนโลยี TCS จำนวน 35 แห่ง และ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ อว.ส่วนหน้า 20 จังหวัด

การนำเสนอโครงการของ อว.ส่วนหน้า ทั้ง 20 จังหวัด ในการจัดทำโครงการพัฒนาจังหวัดด้วย ววน.

การมอบประกาศเกียรติคุณและโล่ ให้กับโครงการที่ผ่านการประเมินในระดับ ดีเด่น ภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน BCE จำนวน 4 โครงการ และแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 13 โครงการ 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th