KM#9 รู้จัก ซินโครตรอน สสน. และ TCELS   90

คำสำคัญ : km  อว.ส่วนหน้า  

การจัด KM ให้กับ อว.ส่วนหน้า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 มาทำความรู้จัก แสงซินโครตรอน หนึ่งเดียวในอาเซียน  การจัดการนำชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์

 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th