ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วย ววน. ภาคใต้  65

คำสำคัญ : halal  

เมื่อวันที่ 28 เมย. ที่ผ่านมา ผมได้ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.หอดูดาว ที่ตั้งอยู่ที่ส่งขลา ร่วมกับ ผอ.คำรณ ผอ. scipark สงขลา และ อาจารย์คณะฟิสิกส์ จาก มอ. และพี่ดาวริน ประเด็นในการพูดคุยหารือ จะเกี่ยวข้องกับการทำอย่างไรให้จังหวัดในภาคใต้ได้รับประโยชน์จากพี่น้องมุสลิม ที่มาท่องเที่ยวที่มาเลเซีย แล้วสามารถเข้ามาท่องเที่ยวต่อที่ภาคใต้

การพูดคุยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะร่วมกันในการนำ ววน. ไปพัฒนาฮาลาล ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ Halal Food และกลุ่ม Muslim Friendly Travel  

ท่านที่สนใจข้อมูลเข้าไปอ่านได้ที่

 

ข้อมูลจาก ผอ.หอดูดาว


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th