AI FOR SMART WORKERS ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล  56

คำสำคัญ : 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “AI FOR SMART WORKERS ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล” บรรยายโดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสรุป ดังนี้

1. การใช้ ChatGPT (AI chatbot หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความกับ
มนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ค้นหาเหมือนค้นหาใน google ซึ่งได้คำตอบที่ทำให้เราได้ไอเดียไปทำงานต่อได้
ซึ่งเสน่ห์ของ ChatGPT AI คือ สามารถหาคําตอบให้ได้ทุกอย่าง ไม่มีการแสดงอารมณ์กับผู้สั่งการ prompter
เล่นได้ทั้งวัน และมีความต่อเนื่องของคําถามก่อนหน้านี้และคําถามปัจจุบัน แต่ ChatGPT จะปิดกั้นกับคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดต่อกฏหมาย เชื้อชาติ การเหยียดศาสนา และเรื่องที่ก่อให้เกิดอันตราย

2. การสร้างภาพ AI จากตัวหนังสือ โดยเข้าไปที่ Firefly.adobe.com หรือ Bing.com

3. การใช้ AI ถอดวิดีโอการประชุมเป็นสรุปรายงานด้วย AI

4. การสร้าง PowerPoint ด้วย AI สร้างไฟล์ PowerPoint ตามความต้องการสุดล้ำ ผ่าน gamma.app
 


เขียนโดย : อัญชลี  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : anchalee.anchalee@gmail.com