การเข้าร่วมประชุมการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่  34

คำสำคัญ : 

เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567ที่ผ่านมา ได้เข้าประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ ที่ กปว. จัดขึ้น ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทีมผู้จัดที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น และกำหนดหัวข้อและเวลาได้เหมาะสม โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าทุกหัวข้อสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง และวันนี้ขอสรุปเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะคะ


1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล : “หลักสูตร AI สำหรับ Smart Workers ในยุคดิจิทัล” เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชอบที่สุดค่ะ เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนครึ่งๆ กลางๆ กับเทคโนโลยี ได้ฟังอะไรใหม่ๆ ก็สนุก ตื่นตาตื่นใจค่ะ และได้ลองทำตามอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะ นี่คือผลงานจากการลองทำตามอาจารย์ค่ะ ด้วยคำว่า “เด็กผู้หญิงน่ารักกับแม่กำลังกินขนมกะหรี่ปั๊บ”

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
  เรื่องนี้ได้กลับมาทบทวนเรื่องๆ ก็ดีนะคะ อีกอย่างกฎระเบียบก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่สิ่งสำคัญคือผู้ปฏิบัติต้องยึดหลักและกฎระเบียบให้มั่น เงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ อันนี้พี่ๆ หลายคนเคยสอนไว้

 

3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานในสังกัด อว.
เพื่อเชื่อมโยงไปยัง อว. ส่วนหน้า เรื่องนี้ในส่วนหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ คือ ปส. ก็ได้เตรียมการรายงานไว้บ้างแล้ว ขอลงไว้เป็นข้อมูลก่อนนะคะ

 

และสุดท้ายได้หลักธรรมจากพระอาจารย์ว่าการคิดบวกมีผลดีต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงความสงบจะช่วยดับความร้อนในใจ นานๆ ได้ฟังธรรมะบ้างก็ดีนะคะ

 

ท้ายนี้บล็อกนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมาก หัวข้อดูวิชาการแต่เนื้อหาขอสบายๆ แค่รู้สึกว่าอยากพิมพ์อยากเขียนในแบบของตัวเองค่ะ


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th