ความรู้ PDCA และ BMC พื้นฐาน  235

คำสำคัญ : pdca  

PDCA 

Planคือ การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์โครงการ 
Do คือ การนำแผนไปขับเคลื่อน 
Check คือ การตรวจสอบ ประเมินว่า การนำแผนไปปฏิบัติ ได้ผลตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
Act or Adjust คือ การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนที่มีปัญหา จากการตรวจสอบในขั้นตอน ก่อนหน้านี้ 

 
BMC เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เรามองภาพรวมของการทำธุรกิจออกว่าจะเป็นอย่างไร และจะได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดในทิศทางที่ค่อนข้างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านรายได้ ด้านการดำเนินงาน เป็นต้น  

 

 

 


เขียนโดย : นายธิปไตย  สีลาดเลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : thippatai.ts@gmail.com

ดีมากครับ... นอกจาก PDCA BMC ลองหาเครื่องมมือการประเมินโครงการ ประกอบด้วย เช่น CIPP NPV ROI 

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ

จุดเริ่มต้นของ "บิ๊ก กปว."

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี