รวมธาตุอาหารพืช ที่คนปลูกต้นไม้ พืชผักต้องรู้  65

คำสำคัญ : organic  อินทรีย์  

เพื่อนๆที่รักการปลูก แชร์เก็บไว้ได้เลย
.
ธาตุอาหาร 16 ชนิด ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
มี 3 ธาตุ ที่พืชได้มาจากอากาศและน้ำ คือ
-คาร์บอน ( C)
-ไฮโดรเจน (H)
-และออกซิเจน (O)
.
ส่วนอีก 13 ธาตุนั้น พืชต้องดูดซึมมาจากดิน ได้แก่
ธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด
ธาตุอาหารรอง 3 ชนิด
และจุลธาตุ อีก 7 ชนิด
.
ธาตุอาหาร 16 ชนิดนี้มีความสำคัญมาก
จะขาดตัวหนึ่งตัวใดไปไม่ได้ เพียงแต่พืชแต่ละชนิด
มีความต้องการปริมาณของธาตุอาหารที่แตกต่างกัน
.
ดังนั้น การปรุงดิน การให้ปุ๋ย การรดน้ำ
จึงมีความสำคัญในการปลูกพืช
.
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
#ธาตุอาหารพืช 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th