จัดการน้ำน้อยด้วยอินทรีย์วัตถุ   60

คำสำคัญ : อินทรีย์  organic  

ปีนี้ฝนแล้ง! และคาดว่าจะขาดแคลนน้ำ และเราก็ไม่รู้ว่าปีต่อไปจะขาดน้ำอีกหรือไม่? เราไม่สามารถกำหนดปริมาณน้ำได้แต่ถ้าเราเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในพื้นที่ของเราเพียง1%จะทำให้พื้นที่ของเราจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง10,000แกลลอน/ไร่ทีเดียว (1แกลลอน=3.78 ลิตร)ในบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมและกำหนดได้แต่เราสามารถส่งเสริมให้ดีขึ้นได้...การเพิ่มอินทรียวัตถุไม่ใช่แค่เพียงช่วยซับน้ำเอาไว้เท่านั้น อินทรียวัตถุยังเป็นที่ยึดเกาะเซลล์ของจุลินทรีย์ที่จะช่วยให้ดินของเราอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยครับ ในระบบนิเวศเราทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผลตกกระทบอาจมีหลายอย่างครับ.


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th