ทำความรู้จักกับ “แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570”   23

คำสำคัญ : แผน  ววน.  คลินิก  ภูมิภาค  

สกสว.เชิญชวนทำความรู้จักกับ “แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570”

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 13 ธันวาคม 2565

ดูวีดีโอเพิ่มเติมด้ที่  : https://www.tsri.or.th/content/31/national-sri-plan/


เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน P25 แล้วครับ ผอ. เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. ในระดับมหภาค

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี