เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่  45

คำสำคัญ : organic  อินทรีย์  sdg  pgs  

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยในช่วง 2-3 ปีแรกได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างโมเดลจากกรมการค้าภายใน ี่ต้องการสินค้าอินทรีย์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ไปสู่ผู้บริโภค

วันนี้เลยจะมาเล่าถึงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กลไกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ ที่ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี 

ก่อนอื่นไปทำความรู้จัก สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่กันก่อน ครับ

 

การประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ จัดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน "ร่วมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 100 ปี ด้วยการรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 100 แปลง" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

แนวทางการดำเนินงาน จาก เกษตร -> แปรรูป -> ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางตามนโยบายประชารัฐ นำไปสู่ความร่วมมือจาก อบจ.เชียงใหม่ในการจัดทำชุดวีดีโอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Wellness tourism เพื่อสุขภาพของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มาชมแต่ละแปลงกันครับ

เรื่องเล่าจากคุณธาร ปณิธาณ ทองดรอ่ำ แห่งสวนเพลินจิตริมธาร เกษตรอินทรีย์ตัวจริง
กว่าจะทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ ต้อง ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจมากแค่ไหน
 

https://youtu.be/LY8zYH_BG7Y?si=t0suAj_2LVTtPcBR

https://youtu.be/nPojSctUb3o?si=lxoZ9jvIhntMxx2_

https://youtu.be/ANG5-RTqlWo?si=s8RQEaokR7RXHcv8

https://youtu.be/2-Eza0hHInM?si=B7o3OUqvOD2MYHbT

https://youtu.be/-AB_8aBl1kE?si=LVCdtjErw9HzNkKq

https://youtu.be/y9Bjr9OKDjw?si=bEBi6sbbzIeIP6Kr

https://youtu.be/IeBfArcnpBY?si=aSWN0_nJxdyT2QlX

https://youtu.be/9Cn-p9L10Lk?si=IcDKZjVhnLBE5sTz

https://youtu.be/0d4fx6HoC8o?si=bk5aUVCXZ6X3LHRu

https://youtu.be/RVtT2xIqXxI?si=Q9Hm6fi6DFhSluQ1

https://youtu.be/pkodfihQarc?si=rKieYw9Qei4Q17ft

https://youtu.be/SjpkSm8Wy6c?si=m3Ev9l51n9dVyeHM

https://youtu.be/-YLqRP-xz50?si=yh-GXG9DMfDatg7l

https://youtu.be/9iH3HBaD4j4?si=0SDY-tLXCrUq7y_0

https://youtu.be/6QYwFqqZAFQ?si=byIk4yvAMebhy0Ax

https://youtu.be/bkhOyhebKV0?si=u_cLczJifXNDD_Y1

https://youtu.be/Ni7zjFGB4dQ?si=sVhwE1ztifYJXNnj


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th