สรุปปาฐกถาพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรี และข้อเสนอแนะ  59

คำสำคัญ : นายก  

จากปาฐกถาพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน

โดยทางนายกฯได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมและกิจกรรมหลักๆ  ดังนี้

 

1.    ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
      โดยจะผลักดันโครงการต่างๆ เช่น เทศกาลระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม เที่ยวไทยไปได้ทั่วภูมิภาค แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว FREE VISA ให้นักท่องเที่ยว จีน คาซักสถาน อินเดีย และไต้หวัน

2.    ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แล้วทำไม ไม่ผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้ไประดับโลก บุคลากรมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล

3.    ศูนย์กลางเกษตรกรรมและอาหาร

วัตถุดิบดี เข้าถึงได้ตลอดปี อาหารไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก อาหารไทย อร่อยติดอันดับโลก ยกระกับการเป็นเมืองแห่งอาหารโลก ‘ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋ามีเงิน’ ให้กลายเป็น ครัวของโลก ยกระดับส่งเสริมเกษตรกรไทย

4.    ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน เป็นศูนย์การการซ่อมบำรุงและป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

5.    ศูนย์กลางการขนส่ง

ขยายถนนหลักถนนรอง ในปี 2050 ขยาย Motorway 10 เท่า ขยายทาง หลวงแผ่นดิน 4 เลนขยายระบบราง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2030

6.    ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็น ECOSYSTEM ในประเทศ

7.    ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล

กองทุนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศกองทุน Matching Fund เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ Startup

8.    ศูนย์กลางด้านการเงิน

เดินหน้าปลดล็อคข้อจำกัดของกฎหมายเทคโนโลยี เดินหน้าปลดล็อคข้อจำกัดด้านภาษี

 

ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าประเทศไทยไม่ได้มีงบประมาณที่จะสนับสนุนการดำเนินงานทั้ง 8 ด้านได้พร้อมๆ กัน จึงควรเลือกทำบ้างด้านก่อน และค่อยๆ เรื่มในด้านอื่น เช่น การดำเนินการเรื่อง ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศูนย์กลางเกษตรกรรมและอาหาร ศูนย์กลางการขนส่ง ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เนื่องจากมี resource อยู่แล้ว และควรทำให้เข้มแข็ง เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการพัฒนาด้านนั้น มาต่อยอดในด้านที่เหลือ ซึ่งจะเป็นการใช้เงินต่อเงิน ไม่ต้องกู้จากต่างประเทศ 


เขียนโดย : วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : watanachak.p@mhesi.go.th

เห็นด้วยค่ะ ยิ่งศูนย์กลางด้านการเงินนี่ ควรจะเป็นอย่างสุดท้ายเลยมั้ยคะ

เขียนโดย น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข

ใช้จุดเน้นที่เข้มแข็ง ท่ามกลางโอกาสที่คนทั้งประเทศได้ประโยชน์

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ