มุมมองภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  58

คำสำคัญ : เศรษฐกิจพิเศษ  

จากมุมมองภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

ในส่วนของทรานส์ฟอร์มงาน L&D ในยุค Digital Age ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ด้วยกัน คือสิ่งที่บุคลากรของส่วนราชการอย่างเราๆ  ก็จำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
   1) Learning in the Workflow
      - ปรับและออกแบบให้ตรงกับความต้องการรายบุคคล

      - เรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ

      - วัดผลได้ชัดเจน แปลงเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
    2) Learning Ecosystem

      - คน กระบวนการทำงานและเครื่องมือต่างๆ

      - คนทำงานจะมองการทำเป็นโรงเรียน

      - ระบบ Learning Ecosystem จะดึงดูดคนเก่ง
     3) Learning Contract

       - Deskill : ทิ้งทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน

       - Reskill : อัพเดททักษะที่ล้าสมัย ด้วยทักษะใหม่

       - Upskill : ยกระดับทักษะให้ทันต่อ Digital Age 

ซึ่งจะนำพาเราจากจินตนาการ สู่มืออาชีพ (The Talent Factory) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ด้วยกัน

    1) ความคิดสร้างสรรค์ (Different) มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ

    2) รู้ลึก รู้จริง (Relevant) การทำงานอย่างมืออาชีพ

    3) เอื้อมถึงง่าย (Substance) สามารถสัมผัสได้ รูป รส กลิ่น เสียง ความรู้สึก

    4) มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง (Hand on) ศึกษาสถานที่จริง ของจริงข้อมูลจริง

 จากคุณสมบัติข้างต้น ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าพวกเราใน กปว. สามารถเป็นมืออาชีพได้อย่างแน่นอนค่ะ


เขียนโดย : น.ส.สิรีกานต์  เกษี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sireegarn.g@mhesi.go.th