หนังสือภายใน  31

คำสำคัญ : หนังสือภายใน  

หนังสือภายใน

คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ แต่ถ้าเป็นหนังสือที่มีสาระสำคัญมาก หรือต้องการเป็นแบบพิธีอาจใช้หนังสือภายนอกได้ แม้จะอยู่กระทรวง เดียวกัน

อ้างอิงรูปภาพจากเพจดอกบัวใต้เสาชิงช้า


เขียนโดย : นายพงศธร  มีเมือง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -