หนังสือภายนอก  48

คำสำคัญ : หนังสือภายนอก  

หนังสือภายนอก

คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเขียนเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลทั่วไป ใช้ในโอกาสที่ติดต่อราชการระหว่างกระทรวงหนึ่ง หรือกรมหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่ง หรือส่วนราชการแห่งใด แห่งหนึ่ง กับกระทรวงอื่น หรือกรมอื่น หรือจังหวัดอื่น หรือหน่วยงานอื่น หรือกับบุคคลทั่วไป

อ้างอิงรูปภาพจากเพจดอกบัวใต้เสาชิงช้า


เขียนโดย : นายพงศธร  มีเมือง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -