งานวิจัยและนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา   56

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  วิถีวิทย์  

จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์นิรันดร หนักแดง คณะเกษตรศาสตร์ สามารถสร้างธุรกิจให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้ถึง 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Meat มิตร จำหน่ายบาร์บีคิว(เนื้อและไก่) เบอร์เกอร์(เนื้อและไก่) และ ธุรกิจ Milk มิตร การจำหน่ายน้ำนมแพะในรูปของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ ธุรกิจ Meat มิตร ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยนักศึกษาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในตลาดนัดของมหาวิทยาลัยทุกวันพุธ มีรายได้สัปดาห์ละ 1000 บาท และจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในปี 2567 นี้ เพื่อตอบโจทย์ เรียนดี มีความสุข มีรายได้ ตามนโนบาย รมว.อว.(ท่านศุภมาส อิศรภักดี)


เขียนโดย : ดาวริน   สุขเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : daorin.s@mhesi.go.th