“IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”   91

คำสำคัญ : Thailand  Vision  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพ เกษตรกรรมและอาหาร การบิน การขนส่ง การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เศรษฐกิจดิจิตอล และการเงิน

วิสัยทัศน์ที่ 1 Tourism Hub (ศูนย์กลางการท่องเที่ยว)

เฟ้นหา Soft Power  โดยเฉพาะศิลปะป้องกันตัว มวยไทย และจะผลักดัน จ.น่านให้เป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งจะเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ เช่น จีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน

วิสัยทัศน์ที่  Wellness & Medical Hub (ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ)

จะผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุข ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก และจะพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทย จาก 30 บาท รักษาทุกโรค ยกระดับไปเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ ใช้ AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้ง 77 จังหวัดด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว รวมทั้งจะผลักดันการแพทย์แผนไทย

วิสัยทัศน์ที่ 3 Agriculture & Food Hub (ศูนย์กลางเกษตรกรรมและอาหาร)

จะยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรดูแลความมั่นคงทางอาหารของโลก พร้อมเป็นครัวของโลกที่สามารถปรุงอาหารทุกประเภทส่งออกไปยังตลาดโลก

วิสัยทัศน์ที่ 4 Aviation Hub (ศูนย์กลางการบิน)

ประเทศไทยรายล้อมไปด้วยประชากรกว่า 280 ล้านคน ติดอันดับ 5 ของประชากรโลก รัฐบาลมีแผนจะพัฒนาสนามบินให้รองรับการ Transit ของสายการบิน และเตรียมปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตารางบินให้เหมาะสม เพื่อเพิ่ม Transit Capacity ให้สูงขึ้น

วิสัยทัศน์ที่ 5 Logistic Hub (ศูนย์กลางการขนส่ง)

จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนจะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็ก ตั้งแต่การปรับปรุงสนามบินทั้งระบบ ขยายถนนทั้งถนนหลัก ถนนรอง และจะเป็นศูนย์กลางขนส่งผ่าน Land Bridge เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอันดามัน-อ่าวไทย

วิสัยทัศน์ที่ 6 Future Mobility Hub (ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต)

ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน เป็น ECOSYSTEM ในประเทศ มีเป้าหมายจะมีแผนการลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท

วิสัยทัศน์ที่ 7 Digital Economy Hub (ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล)

ประเทศไทยเรามีนักพัฒนาซอฟต์แวร์กว่า 3 แสนคน เน้นการลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor, การตั้งศูนย์ Data Center และจะทำ Matching Fund

วิสัยทัศน์ที่ 8 Financial Hub (ศูนย์กลางทางการเงิน)

 ยกระดับ ตลาด SET ไทย ตั้งเป้า มีMarket Cap ที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN จะออกกฎหมายรองรับสิทธิ Digital Asset รวมถึงจะตั้งศูนย์ซื้อ-ขาย Carbon Credit ของภูมิภาคในประเทศไทย


เขียนโดย : น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pornpen.k@mhesi.go.th

ในมมมองของ ดร.พรเพ็ญ คิดว่า กปว. เรา มีภารกิจตรงกับ Thailand Vision ใดบ้างครับ

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี