ทำความรู้จัก วศ. และ มว.  120

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  km  

KM อว.ส่วนหน้า วันนี้เป็นการทำความรู้จัก วศ. และมาตรวิทยา

เว็บไซต์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

มาตรวิทยาแห่งชาติ

เอกสารการบรรยาย...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th