“จ้างวานข้า” แพลตฟอร์มเล็กๆ ที่สร้างพื้นที่โอกาสให้คนไร้บ้าน  58

คำสำคัญ : แพลตฟอร์ม  จ้างวานข้า  

“จ้างวานข้า” แพลตฟอร์มระหว่างคนไร้บ้านและนายจ้าง โดยมูลนิธิกระจกเงา

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และผลกระทบจากการถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้จำนวนคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทั้งในด้านการกินอยู่และรายได้ มูลนิธิกระจกเงาจึงผลักดันโครงการจ้างงานให้กับคนไร้บ้านขึ้นมาเพื่อให้คนไร้บ้านได้มีรายได้ กลับเข้าสู่ระบบการทำงานและสังคมปกติ โดยมูลนิธิกระจกเงาเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานและการันตีผลประกอบการทำงาน โดยงาน “จ้างวานข้า” จะแบ่งออกเป็น 3 เฟส

เฟสที่ 1 เน้นพื้นที่สาธารณะ เพราะเป็นพื้นขนาดใหญ่ ทำให้ดึงคนไร้บ้านเข้ามาทำงานได้ในปริมาณมากกว่า เพื่อให้คนไร้บ้านเข้าสู่ระบบการจ้างงานให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการคัดกรองคนไปในตัวด้วยว่า คนไร้บ้านที่มารับจ้างคนไหน ผ่านเกณฑ์ที่จะได้ทำงานในเฟสที่สองและสาม

เฟสที่ 2 เน้นพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างโรงงานหรือโกดังเก็บของ

เฟสที่ 3 เน้นพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างบ้านคน

ซึ่งค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้นตามความละเอียดของงาน โดยคนไร้บ้านที่ฝีมือดี ตั้งใจทำงาน จะได้รับการพัฒนาทักษะและการใช้เครื่องมือเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป แต่ถ้าคนไหนไม่ผ่านเกณฑ์มาสู่เฟสสองและสาม เขาก็ยังจะได้ทำงานในเฟสแรกพื้นที่สาธารณะต่อไป

ในปัจจุบันมูลนิธิกระจกเงา ทำให้คนไร้บ้านที่กลับมามีบ้านคนที่ 75ของจ้างวานข้า

และหากมีความต้องการบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนให้คนไร้บ้านได้กลับมามีบ้าน สามารถส่งไปได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 061-9091840

ที่มาของข้อมูล Facebook : จ้างวานข้า โดยมูลนิธิกระจกเงา


เขียนโดย : น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : nattapat.t@mhesi.go.th