ไฟฟ้าสถิต (Static electricity)  63

คำสำคัญ : ภาพประกอบ ที่มา https://www.flickr.com ,Shannon Merritt

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุ (Electrostatic Discharge) โดยปกติแล้ววัสดุทุกชนิดมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า คือจะมีปริมาณของประจุบวกและประจุลบอย่างละเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ประจุไฟฟ้าเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการขัดถู สัมผัส หรือเสียดสีกันระหว่างวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า ฉนวน ทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า เป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลของจำนวนประจุบวกและประจุลบในวัสดุแต่ละชิ้น ด้วยเหตุนี้วัสดุที่ต่างก็มีความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าจึงมีความพยายามถ่ายเทประจุไฟฟ้ากับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวเอง และการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้านี้เองที่เป็นสาเหตุของความรู้สึกที่คล้ายกับการถูกไฟฟ้าช็อตหรือที่เรียกว่า ไฟฟ้าสถิต นั่นเอง

ความรู้สึกถูกช็อตเบา ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เช่นเดียวกับวัสดุอื่น ๆ โดยสามารถอธิบายด้วยการยกตัวอย่างได้ว่า เมื่อเรานำลูกโป่งมาถูเข้ากับเส้นผม ประจุลบที่อยู่บนเส้นผมจะถูกถ่ายเทไปยังลูกโป่ง นั่นทำให้ร่างกายของเรามีประจุบวกมากกว่าประจุลบ และเมื่อเราไปสัมผัสกับมือจับบานเลื่อนประตูซึ่งเป็นโลหะ ประจุลบจากมือจับประตูจะถ่ายเทมายังร่างกายของเราอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เราสะดุ้งและรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเบา ๆ อย่างไรก็ตาม ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากการถูกไฟฟ้าสถิตช็อตนั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพียงแต่อาจทำให้เราสะดุ้งหรือเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น 
 

8494 2


ภาพประกอบ ที่มา https://www.flickr.com ,Mike Renlund
 

ที่มาบทความ : เว็บไซต์คลังความรู้ Sci Math - https://www.scimath.org


เขียนโดย : น.ส.อังคณา  สีจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -