แสงเหนือคืออะไร  69

คำสำคัญ : แสงเหนือ  aurora  CME  ICME  Geomagnetic_storms  

ทุกคนอยากไปดูแสงเหนือ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า แสงเหนือหรือ Aurora เกิดจากอะไร จริงๆ แล้ว แสงเหนือเกิดขึ้นจากCME (Coronal Mass Ejection)  /ICME (Interplanetary CME) หรือพายุสุริยะ (Geomagnetic Storms) หรือพูดง่ายๆ คือ การระเบิดของดวงอาทิตย์ที่มีทิศทางมายังโลก ประกอบด้วย ประจุ (Charge particles) เมื่อมากระทบกับสนามแม่เหล็กโลก และประจุเหล่านั้น ผ่านสนามแม่เหล็ก สู่ชั้นบรรยากาศโลกมา และทำปฏิกริยากันจึงเกิดเป็น แสงเหนือ (aurora)

 

          แล้วทำไมต้องเกิดที่ high latitude ด้วย ???

สนามแม่เหล็กของโลก ที่ขั้วโลกทั้งสอง หรือ ที่ high latitude  (ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้) จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่อ่อนกว่า low latitude ดังนั้น พายุสุริยะ จะเกิดการ reconnectionกับสนามแม่เหล็กโลกและรวมเข้าไปยังขั้วโลกที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มน้อย และทำปฏิกริยากับชั้นบรรยากาศโลก และเกิดแสงเหนือ เว้นแต่geomagnetic storm มีความรุนแรง (high speed) อาจจะเกิดแสงเหนือที่ latitude ที่ต่ำกว่าได้ เช่นเคยเกิดที่แคนนาดา

          ปัจจุบัน ยังไม่มีผลการศึกษาว่า การทำปฏิกริยาระหว่างประจุที่มาจากพายุสุริยะ กับชั้นบรรยากาศโลก มีผลกับกระทบกับร่างกายสิ่งมีชีวิตบนโลก

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Space Weather and Earth's Aurora (youtube.com)


เขียนโดย : วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : watanachak.p@mhesi.go.th