แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  63

คำสำคัญ : อิเล็กทรอนิกส์  พรบ.  

แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวส์โหลดข้อมูล..


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th