ข้อมูลการนำเสนอโครงการคูปองวิทย์โอทอป  456

คำสำคัญ : โอทอป  otop  

ข้อมูลการนำเสนอโครงการคูปองวิทย์โอทอป ประจำปี 2566 เพื่อทำความเข้าใจกับที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ที่จะเขียนโครงการ และ ผู้ประกอบการโอทอป


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th