ซีรีย์ความรู้การเงิน : เราควรมีเงินออมเท่าไหร่ในวัยเกษียณ  76

คำสำคัญ : การเงิน  
การวางแผนสู่ความมั่งคั่ง โดย โค้ชหนุ่ม มือใหม่จัดการเงิน MONEY STARTER
 
หนึ่งในคำถามของมนุษย์ คือ เราควรมีเงินออมเท่าไหร่ในวัยเกษียณ เพื่อให้วันที่เราหยุดทำงาน เราจะมีเเงินไว้ดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่เดือดร้อน 
ในบทเรียนนี้ โค้ชหนุม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ ได้แชร์วิธีคิด ไว้ดังนี้
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 240 ตัวเลข 240 คิดมาจาก 12 เดือน x 20 ปี สมมุติฐาน 20 ปี มาจากเราเกษียณ 60 แล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกประมาณ 20 ปี
 
ยกตัวอย่าง คาดว่ามีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ เดือนละ 18,000 บาท
= 18,000 x 240
= 4,320,000 บาท
แต่ยังไม่ได้คิดเรื่องเงินเฟ้อ
 
ถ้าคิดเรื่องเงินเฟ้อรวมเข้าด้วย โค้ชหนุ่มได้ทำตารางระยะเวลากว่าจะถึงวันเกษียณ *เกษียณ 60 ปี เช่น 
ถ้าเราอายุ 30 ปี ก็มีเวลา 30 ปี ช่องตัวคูณเงินเฟ้อเท่ากับ 2.0
ถ้าเราอายุ 40 ปี ก็มีเวลา 20 ปี ช่องตัวคูณเท่ากับ 1.5
หมายเหตุคิดจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2.0 ต่อปี
 
จากตัวอย่างที่ยกมา อีกประมาณ 30 ปี จะเกษียณ ตัวคูณจึงเป็น 2.0
= 4,320,00 x 2.0
= 8,640,000 บาท 
 
แล้วตัวช่วยในการวางแผนเกษียณ
โค้ชหนุ่มได้ยกตัวช่วยในการวางแผนเกษียณมาให้ เป็นเครื่องมือช่วยในการออมและวางแผนเกษียณได้ในระยะยาว ตั้งแต่ประกันสังคม ประกันบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ SSF RMF กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่อย่างไรก็ตามต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RXacWtjomZg
 
 

เขียนโดย : นายวิทยา  สุวรรณสุข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wittaya@most.go.th

อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจในการเก็บออมเพื่อวัยเกษียณค่ะ อยากเกษียณรวยค่ะ และตามไปลงเรียนออนไลน์ของ กพ ที่โค้ชหนุ่มสอนการวางแผนด้านการเงินด้วยค่ะ

เขียนโดย น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา

พยายามเริ่มหาความรู้ หาวิธีเก็บออม และ เพิ่มรายได้ ค่ะ หวังว่าถ้าเกษียณไปแล้ว เราน่าจะพออยู่ได้อย่างไม่ลำบากมากนัก 

จะเข้าไปติดตามโคชท่านนี่ค่ะ ขอบคุณที่นำมาเล่าสู่กันนะคะ

เขียนโดย น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย
ผมเองก็เคยเรียนหลักสูตร "การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ" ของโค้ชท่านนี้ใน OCSC Learning Space ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือหลายคนคิดว่าการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องขอคนในวัยใกล้เกษียณ บางคนอายุ 50 กว่าแล้วเพิ่งมาเริ่มวางแผน ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงสูงและมีเงินไม่พอใช้ในช่วงหลังเกษียณ
โดยที่จริงแล้วข้าราชการทุกคนควรวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มรับราชการเลย เพื่อให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่มากเกินไป และการวางแผนเกษียณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
ผมเองก็เพิ่งมาเริ่มวางแผนเกษียณตอนซื้อบ้านเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองทั้งการออมเพิ่มกับ กบข. และเพิ่มหุ้นกับสหกรณ์ที่จะมีการปันผลในทุกปี ก็หวังว่าจะไม่สายจนเกินไปครับ
เขียนโดย นายชุมพล  เยาวภา