มาทำความรู้จักกับ "Tableau" กัน  106

คำสำคัญ : เทคโนโลยี  Analytics  

Tableau (อ่านว่า ทาโบล์ว หรือ แท็บโบลว์) เป็นคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส มีความหมายเกี่ยวกับ รูปภาพ ภาพวาด หรือการระบายสี 

Tableau เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการ BI, Analytics และ Big Data เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นและเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น Tableau
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็น insight ของลูกค้า Tableau ยังเป็น Software ที่ User friendly
ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล Tableau ยังมีตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น สเปรดชีต ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลบนคลาวด์ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับข้อมูล Tableau จะสามารถแสดงผลเป็น แผนภูมิ กราฟ หรือ Heat map จึงง่ายต่อการที่จะให้คนทั่วไปเข้าใจข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์

Tableau เป็นเครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่มีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูลมาก่อนก็ตาม

Tableau ยังมีคุณสมบัติและตัวเชื่อมต่อหลากหลายทำให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด

ตัวอย่าง Visualization ที่สร้างโดย Tableau

ทำไม Tableau จึงได้รับความนิยม

  • ใช้งานง่าย: Tableau มีระบบหน้าอินเตอร์เฟส แบบ Drag-and-Drop จึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสร้างการรายงานผลแบบ Visualizations
  • มีตัวเชื่อมต่อข้อมูลหลากหลาย: Tableau สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น สเปรดชีต ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลบนคลาวด์
  • Data visualization: Tableau ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิ กราฟ และแผนที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงข้อมูลของคุณในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ
  • การทำงานร่วมกัน: Tableau ช่วยให้สามารถแบ่งปันการแสดงผลที่ได้วิเคราะห์กับคนอื่นๆ สามารถร่วมมือกับทีมอื่นๆหรือแชร์ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจได้

User Interface ของ Tableau ที่สร้าง Visualization แบบ Drag-and-Drop

Tableau ในมุมมองด้าน Analytics

Gartner ได้จำแนกการทำ Analytics ออกเป็น 4 ระดับดังรูป Tableau ไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถทำ Analytics ได้ทั้ง 4 ระดับ การทำ Analytics ที่ Tableau สามารถทำได้ดีมี 2 ระดับคือ

1) Descriptive Analytics คือการทำ Dashboard เพื่อสรุปข้อมูลประจำรอบเวลา เช่น รอบสัปดาห์ หรือรอบเดือนเป็นต้น การทำ Dashboard เป็นการรวบรวม Visualization หลาย ๆ แบบเข้าด้วยกัน ซอฟต์แวร์ Tableau, Microsoft Power BI และ Qlik ต่างก็สามารถสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาพเหมือน ๆ กัน

2) Diagnostic Analytics คือการหาคำตอบที่สงสัยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดได้อย่างไร การทำ Analytics ระดับนี้ Tableau จะโดดเด่นมากที่สุด (บางครั้งเรียกว่า Data Exploration) เพราะ Tableau มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากที่สุด 

รูปแสดง Analytics ในระดับต่าง ๆ โดยแกน X คือความยาก ส่วนแกน Y คือคุณค่าที่ได้รับ

ส่วนการทำ Analytics อีก 2 ระดับนั้น มีดังนี้

3) Predictive Analytics คือการใช้ Model และทฤษฎีทางด้าน Data Science หรือ Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซอฟต์แวร์ที่สามารถทำได้คือซอฟต์แวร์ประเภท Data Science หรือ Machine Learning Platform เช่น Rapid Miner, SAS, Alteryx, Knime และ ai เป็นต้น

4) Prescriptive Analytics คือซอฟต์แวร์ประเภท Optimization หรือ Simulation คือการสร้าง Model เพื่อหาจุดที่ดีที่สุด (Optimal Solution) ซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน Class เหล่านี้
ได้แก่ IBM, Fico และ Lingo เป็นต้น

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้ Tableau

  • Retail: ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เพื่อติดตามข้อมูลการขาย ระดับสต็อกสินค้า และพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึง Customer journey
  • Manufacturing: ใช้ในธุรกิจผู้ผลิต เพื่อติดตามข้อมูลการผลิต ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ และข้อมูลเชิงพาณิชย์ต่างๆรวมถึงปัจจัยภายนอก
  • Healthcare: ใช้ในองค์กรด้านสุขภาพ เพื่อติดตามข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลด้านการดำเนินงาน
  • Finance: ใช้ในสถาบันการเงินเพื่อติดตามข้อมูลตลาด ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ และข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ
  • Government: ใช้โดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อติดตามข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร และข้อมูลบริการสังคม

สรุป

Tableau เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำ Data Visualization ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของโลก Gartner ได้จัดให้ Tableau อยู่ใน Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platform โดยได้คะแนนอยู่ในกลุ่มของผู้นำ (Leader) และมีคะแนน Ability to Execute สูงที่สุด

Tableau ในมุมมองด้าน BI นั้น Tableau มีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลผ่าน Dashboard ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ โดยให้นิยามตัวเองว่าเป็น Modern BI ที่ส่งเสริมการทำ Self Service BI ให้สำเร็จได้

Tableau ในมุมมองด้าน Analytics นั้น Tableau มีความโดดเด่นในการทำ Descriptive Analytics และ Diagnostic Analytics ถ้าหากต้องการทำ Analytics ในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถเชื่อมต่อกับภาษา R หรือ Python ได้


เขียนโดย : น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pornpen.k@mhesi.go.th