หนังสือราชการมี 6 ชนิด  76

คำสำคัญ : หนังสือราชการ  

หนังสือราชการมี 6 ชนิด

1. หนังสือภายนอก

2. หนังสือภายใน

3. หนังสือประทับตรา

4. หนังสือสั่งการ

   4.1 คำสั่ง

   4.2 ระเบียบ

   4.3 ข้อบังคับ

5. หนังสือประชาสัมพันธ์

   5.1 ประกาศ

   5.2 แถลงการณ์

   5.3 ข่าว

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

   6.1 หนังสือรับรอง

   6.2 รายงานการประชุม

   6.3 บันทึก

   6.4 หนังสืออื่น

อ้างอิงรูปภาพจากเพจดอกบัวใต้เสาชิงช้า


เขียนโดย : นายพงศธร  มีเมือง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -

ขอบคุณสำหรับการปูพื้นฐานในเบื้องต้นค่ะ รอการเจาะลึกรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะ

เขียนโดย น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน