รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.  127

คำสำคัญ : อว.  

อว. เป็นกระทรวงที่มีหน่วยงานในสังกัดเยอะมาก เฉพาะสถาบันการศึกษามีตั้ง 154 แห่ง ทั่งประเทศ 

รายชื่อหน่วยงาน


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th