เหตุที่ เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน และทุก 4 ปี มี 29 วัน  54

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  

จุดเริ่มต้น

การนับวันแบบปฏิทิน

"ปฏิทินจูเลียน" ถูกสร้างขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์

แห่งโรมัน 46 ปีก่อนคริสตกาล ปรับจาก "ปฏิทินโรมัน"

ซึ่งมีเพียง 10 เดือน (304 วัน) โดยเดือน 1-10

คือ มี.ค.-6.ค. ในปัจจุบัน

จากนั้นมีการเพิ่มเดือน ม.ค. และ ก.พ.

เข้ามาอีก 2 เดือน กลายเป็น 365 วัน

 

 

เหตุที่ "เดือนกุมภาพันธ์" มี 28 วัน

และทุก 4 ปี มี 29 วัน

ช่วงแรกปฏิทินกำหนดให้แต่ละเดือนมี 30 และ 31 วัน

ยกเว้นเดือน ก.พ. มี 29 วัน โดยปีที่เป็นอธิกสุรทิน

จะเพิ่มเป็น 30 วัน

ต่อมาออกัสตัส ซีซาร์ ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทิน

เปลี่ยนชื่อเดือนเกิดของตนเป็น August และเพิ่ม

จาก 30 วัน เป็น 31 วัน โดยดึงวันมาจากเดือน ก.พ.

ด้วยเหตุนี้เดือน ส.ค. จึงมี 31 วัน เดือน ก.พ.

จึงมี 28 วัน กับ 29 วันนับจากนั้น

 

ทำไม ?

ทุก 4 ปี จึงมี 29 กุมภาพันธ์

เพื่อจัดการกับ 1 ใน 4 ของวันที่เกินมา

จาก 365 วัน จึงมีการก่าหนดให้

เดือน ก.พ. มี 28 วันเมื่อครบ 4 ปี เพิ่มเป็น 29 วัน

 

สาเหตุที่ 1 ปี

ไม่ควรมี 365 วันเท่ากันตลอด

การให้ปฏิทินทุกปีมีแค่ 356 วันทำได้ แต่การเพิ่มเข้ามา 1 วัน

ในทุก 4 ปีสำคัญมาก เพราะทำให้ปฏิทินมนุษย์โลกสัมพันธ์

กับปีทางสุริยคติ

อธิบายให้เห็นกางคือ หากทุกปีมี 365 วันเท่ากันหมด ไม่สนใจ 6 ชั่วโมง

ที่หายไป เมื่อสะสมเรื่อย ๆ จาก 6 ชั่วโมงกลายเป็นวันเป็น

สัปดาห์เป็นปี อาจส่งผลให้เราอาจได้เล่นสงกรานตํในฤดูหนาวก็เป็นได้


เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : siribenjarut.h@mhesi.go.th