10 ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจต้อนรับปี 2024  104

คำสำคัญ : 

1. Democratized Generative AI

Generative AI (GenAI) ที่กำลังมาแรงสุดๆ โดยเฉพาะการนำ AI ไปใช้ ในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ และสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลาย ๆ องค์กร ก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีชนิดนี้ เข้ามาใช้ในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก หรือมีงบประมาณในการบริหารการตลาดที่ไม่มากเท่าไหร่ ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

2. AI Trust, Risk and Security Management

ในปัจจุบันมีแนวโน้มการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การใช้งาน AI Trust, Risk and Security Management (TRiSM) ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวช่วยปกป้องความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีของข้อมูลในองค์กรของเรา โดยแต่ละองค์กรก็จะสามารถนำ AI ตัวนี้ไปเป็นผู้ช่วยเสริมความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การปกป้องข้อมูลการทำธุรกรรมการเงิน หรือปกป้องไฟล์ข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง นับเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

3. AI-Augmented Development

ในช่วงเวลาปี 2024 จะเป็นการมาถึงของเทรนด์การใช้ AI เพื่อพัฒนาทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการเขียนโค้ด หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้มีความง่ายดาย ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดเวลารวมไปถึงต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4. Intelligent Applications

ในอนาคตข้างหน้าการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการใช้ AI เข้ามาช่วยเหลือให้แอปฯ ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และมีความฉลาด เพื่อเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับองค์กรใหญ่ ๆ ที่กำลังเริ่มใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง AI ในการสร้างความแปลกใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในแอปฯ ของตัวเองเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้งาน

5. Augmented-Connected Workforce

Augmented-Connected Workforce หรือ ACWF คือการเพิ่มมูลค่าจากแรงงานมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการใช้แอปฯ อัจฉริยะเข้ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคนแต่ละคนเพื่อเข้ามาพัฒนาทักษะการทำงานของคนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน  คาดการณ์กันว่าในปี 2027 Chief Information Officer (CIO) ประมาณ 25% จะมีการใช้งาน ACWF เพื่อช่วยพัฒนาคนทำงานในองค์กรให้มีทักษะการทำงานที่ดีขึ้น แต่ใช้เวลาให้น้อยลงนั่นเอง

6. Continuous Threat Exposure Management

นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง CTEM จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อองค์กรในการปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยโดยรวมกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยหลาย ๆ องค์กรมักจะใช้ CTEM ในการตรวจจับบล็อกการโจมตีทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน

 

7. Machine Customers

ในปี 2024 จะมีการนำ AI ที่ชื่อว่า Machine Customer  เข้ามาช่วยในการจัดการด้านธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการ โดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่ใช้ AI ในลักษณะนี้ จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ และเป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ที่สามารถใช้ AI เป็นตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตอบคำถามให้กับลูกค้าได้นั่นเอง เพื่อปิดการขายให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

8. Sustainable Technology

หลายองค์กรเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุด ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี IOT, Cryptocurrency, นวัตกรรม AI หรือเทคโนโลยี Cloud Storge เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องใช้พลังงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปี 2024 องค์กรต่าง ๆ จะเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น

9. Platform Engineering

เป็น AI ที่เน้นด้านการสร้าง และการออกแบบ รวมไปถึงการดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าของธุรกิจให้มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด และให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

10. Industry Cloud Platforms

สำหรับนวัตกรรมใหม่ ๆ อันนี้คือการนำเทคโนโลยีอย่าง Cloud Storge มาช่วยในการพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Cloud จะเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดต่าง ๆ หรือการปรับความยืดหยุ่นให้มีความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งการคำนวณในระดับสูง ซี่งหลาย ๆ องค์กรที่เป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมมักจะใช้ AI ตัวนี้มาใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรในโรงงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก
https://www.gartner.com


เขียนโดย : นางคัทลียา   สุเมฆะกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : kattaleeya.n@mhesi.go.th

มีนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจทั้งนั้นเลย สามารถนำนวัตกรรมตัวไหน มาปรับใช้กับ กปว. เราได้บ้างน๊า?

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ทุกอันเป็น AI ทั้งนั้นเลยค่ะ แสดงว่าในอนาคตทุกนวัตกรรมเราจะต้องใส่ AI เข้าไปทั้งสิ้น

เราคงถึงจุดที่... ไม่มีวันเหงา เพราะเรามี AI สักวันแน่ๆ ค่ะ555

เขียนโดย น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข