"FarmDee-MeSook" แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรยุคใหม่  83

คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน  เกษตรกร  

เคล็ด(ไม่) ลับ ฉบับเกษตรกร !!

>> ฟาร์มดีมีสุข ตัวช่วยเกษตรยุคใหม่

ฟาร์มดีมีสุข (FarmDee-MeSook) เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีกับรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน เช่น แนะนำวันเริ่มเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตล่วงหน้าสูงสุด  ติดตามสถานะพืช เช่น ช่วงอายุ ความอุดมสมบูรณ์ สถานะของน้ำในดิน  แนะนำการให้น้ำ/ใส่ปุ๋ย และบันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลงเพาะปลูก คาดการณ์สภาพอากาศ และวิเคราะห์โรคและแมลง เป็นต้น

     

>> ใช้ฟาร์มดีมีสุขแล้วดียังไง?

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE)พบว่าแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ใช้งานแอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุขให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตรายพันธุ์ในแต่ละจังหวัด โดยเพิ่มขึ้น 43% ในกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งทำการบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน 1-6 ครั้ง ในรอบเพาะปลูก และสูงถึง 79% สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ใช้งานแอปพลิเคชันเฉลี่ย 20 ครั้ง

>>การเข้าใช้งาน

สำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Andriod และ iOSดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Sore และ App Store

<iframe width="540" height="310" src="https://www.youtube.com/embed/แนะนำแอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุข (2022) (youtube.com)" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


เขียนโดย : จตุรพร  วิศนุนาถนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jaturaporn.wis@gmail.com