ภาษาเกาหลี คำศัพท์เกาหลี ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  95

คำสำคัญ : 

คำศัพท์เกาหลี สำหรับการทักทาย

 • 안녕(อันยอง) สวัสดี
 • 처음(ชออึม) ครั้งแรก
 • 븹다(เบบดา) พบกัน
 • 감사하나(กำซาฮาดา) ขอบคุณ
 • 당신(ดังซิน) คุณ
 • 평안하다(พยองอันฮาดา) สบายดี
 • 반갑다(บันกับดา) ยินดี
 • 여보세요(ยอโบเซโย้) ฮัลโหล
 • 성함/ 이름(ซองฮำ/อีรืม) ชื่อ
 • 무엇(มูออด) อะไร

คำศัพท์เกาหลี สำหรับตัวเลข (ใช้กับจำนวนนับ)

 • 하나(ฮานา) 1
 • 둘(ทุล) 2
 • 셋(เซ็ท) 3
 • 넷(เน็ท) 4
 • 다섯(ทา ซ็อด) 5
 • 여섯(ยอ ซ็อด) 6
 • 일곱(อิล กบ) 7
 • 여덟(ยอ ดอล) 8
 • 아홉(อา ฮบ) 9
 • 열(ยอล) 10

คำศัพท์เกาหลี สำหรับตัวเลข (ใช้กับ วัน เดือน ปี ราคา)

 • 일(อิล) 1
 • 이(อี) 2
 • 삼(ซัม) 3
 • 사(ซา) 4
 • 오(โอ) 5
 • 육(หยุก) 6
 • 칠(ชิล) 7
 • 팔(พัล) 8
 • 구(คู) 9
 • 십(ชิบ) 10

คำศัพท์เกาหลี สำหรับพูดถึงวัน

 • 오늘(โอ นึล) วันนี้
 • 어제(ออ เจ) เมื่อวาน
 • 내일(แนอิล) พรุ่งนี้
 • 그저게(คือ ชอเก) เมื่อวานซืน
 • 모레(โมเร) มะรืน

คำศัพท์เกาหลี สำหรับการขอโทษ

 • 미안하다(มีอันฮาดา) ขอโทษ
 • 유감스럽다(ยูกำซือหรอบดา) เสียใจ
 • 용서하다(ยงซอฮาดา) ขออภัย
 • 잘못하다(จัลมดฮาดา) ทำผิด
 • 괜잖다(แกวนซันทา) ไม่เป็นไร

คำศัพท์เกาหลี สำหรับการถาม

 • 누구(นูกู) ใคร
 • 왜(แว) ทำไม
 • 어떻게(ออคอเค) อย่างไร
 • 어디서(ออดีซอ) ที่ไหน

คำศัพท์เกาหลี สำหรับบุคคลและครอบครัว

 • 남자(นัมจา) ผู้ชาย
 • 여자(ยอจา) ผู้หญิง
 • 어른(ออ รึน) ผู้ใหญ่
 • 님자아이(นัมจาอาอี) เด็กชาย
 • 여자아이(ยอจาอาอี) เด็กหญิง
 • 아버지(อาบอจี) พ่อ
 • 어머니(ออมอนี) แม่
 • 아들(อาดึล) ลูกชาย
 • 딸(ตัล) ลูกสาว
 • 형(ฮย็อง) พี่ชาย (น้องชายเรียกพี่ชาย)
 • 오빠(โอปา) พี่ชาย (น้องสาวเรียกพี่ชาย)
 • 누나(นูนา) พี่สาว (น้องชายเรียกพี่สาว)
 • 언니(อ็อนนี) พี่สาว (น้องสาวเรียกพี่สาว)
 • 남동생(นัมดงแซ็ง) น้องชาย
 • 여동생(ยอดงแซ็ง) น้องสาว
 • 사촌(ซาชน) ลูกพี่ลูกน้อง
 • 남편(นัมพย็อน) สามี
 • 아내(อาแน) ภรรยา
 • 친구(ชินกู) เพื่อน
 • 애인/연인(แออิน/ยออิน) แฟน/คู่รัก

ตัวอย่างประโยคภาษาเกาหลี เกี่ยวกับการทักทาย

 • 안녕하세요(อันนยองฮาเซโย) หมายถึง สวัสดีค่ะ/ครับ
 •  이름이뭐예요? (อีรือมี มวอเยโย?) หมายถึง คุณชื่ออะไรหรอคะ?
 • 제이름은리사입니다(เช อีรือมึน นิดาอิมนีดา) หมายถึง ฉันชื่อ นิดา ค่ะ
 • 저는태국사람입니다(ชอนึน แทกุก ซารัมอิมนีดา) หมายถึง ฉันเป็นคนไทยค่ะ
 • 어디에서오셨어요? (ออดีเอซอ โอชยอดซอโย?) หมายถึง คุณมาจากไหนหรอคะ?
 • 저는태국에서왔습니다(ชอนึน แทกูเกซอ วัดซึมนีดา) หมายถึง ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ

 

 


เขียนโดย : นางคัทลียา   สุเมฆะกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : kattaleeya.n@mhesi.go.th

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนมากเลยค่ะ

เขียนโดย น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์