14 ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย  88

คำสำคัญ : 

1. 你好 nǐhǎo หนีห่าว สวัสดี

2. 请 qǐng ฉิ่ง เชิญ

3. 对不起。duìbùqǐ ตุ้ยปู้ฉี่ ขอโทษ

4. 没关系!méi guān xi เหม๋ยกวานซี ไม่เป็นไร

5. 谢谢!xièxie เซี่ยเซีย ขอบคุณ

6. 不用谢!búyòngxiè ปู๋ย่งเซี่ย ไม่เป็นไร

7. 您早!nínzǎo หนินเจ่า อรุณสวัสดิ์

8. 晚安!wǎn’ān หว่านอัน ราตรีสวัสดิ์

9. 请坐!qǐng zuò ฉิ่ง จั้ว เชิญนั่ง

10. 再见!zàijiàn ไจ้เจี้ยน แล้วพบกันใหม่

11. 慢走。mànzǒu ม่านโจ่ว เดินทางปลอดภัย

12. 请稍等。qǐng shāo děng ฉิ่ง เซา เติ่ง กรุณารอสักครู่

13. 明白了 míngbái le หมิงไป๋ เลอ เข้าใจแล้ว

14. 这是你的吗?zhè shì nǐ de ma เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ มะ นี่คือของคุณใช่ไหม


เขียนโดย : น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : nattapat.t@mhesi.go.th

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ 

เขียนโดย นางคัทลียา  สุเมฆะกุล