35 คำศัพท์ภาษาจีนกลางพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  92

คำสำคัญ : ภาษาจีน  

การเริ่มเรียนภาษาจีนกลาง วิธีที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากการจดจำคำศัพท์ที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน  ดังนี้

หมวดคำสรรพนาม

1. wǒ (หว่อ) ฉัน, ผม

2. nǐ (หนี่) คุณ

3. nín (หนิน) คุณ (แบบสุภาพ)

4. tā (ทา) เขา (ผู้ชาย)

5. tā (ทา) เขา (ผู้หญิง)

6. 我们 wǒmen (หว่อเมิน) พวกเรา

7. 你们 nǐmen (หนี่เมิน) พวกคุณ

8. 他们 tā mén (ทาเมิน) พวกเขา

หมวดคำกริยา

9. chī (ชือ) กิน

10. yǒu (โย่ว) มี

11. zài (จ้าย) อยู่

12. shì (ชื่อ) เป็น, คือ, ใช่

13. bù (ปู้) ไม่

14. shuō (ซัว) พูด

15. tīng (ทิง) ฟัง

16. hē (เหอ) ดื่ม

17. zuò (จั้ว) นั่ง

18. xiǎng (เสี่ยง) คิด

19. děng (เติ่ง) รอ

หมวดตัวเลข

20. 零 líng (หลิง)  0

21. 一 yī (อี) 1

22. 二 èr เอ้อรฺ 2

23. 三 sān ซาน 3

24. 四 sì ซื่อ 4

25. 五 wǔ อู่ 5

26. 六 liù ลิ่ว 6

27. 七 qī ชี 7

28.八 bā ปา 8

29. 九 jiǔ จิ่ว 9

30. 十 shí ฉือร์ 10

31. 百 bǎi ป่าย 100

32. 千 qiān เชียน 1,000

33. 万/萬 wàn วั่น 10,000

34. 十万/十萬 shí wàn ฉือ วั่น 100,000

35. 百万/百萬 bǎi wàn ป่าย วั่น 1,000,000


เขียนโดย : น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : nattapat.t@mhesi.go.th

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ 

เขียนโดย นางคัทลียา  สุเมฆะกุล

ขอภาษาจีนว่า "พี่เอกกี้คนสวย" หน่อยจ้า 555+

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ว้่าว....กับ Mission อยาได้เหล่ากงจริงจังค่ะ ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบกว่านี้อยากได้แบบมาเต็มประโยคด้วยจะดีมากๆ เลยค่ะ  你真棒!    我相信你会找到你的.    

เขียนโดย น.ส.สิรีกานต์  เกษี