Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ ณ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์  80

คำสำคัญ : การท่องเที่ยว  อววน.  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

คณะ อว. ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมมุฟตาฮุนญัณนะห์ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ และเครือข่ายปัทมคีรีอำเภอสุขสำราญ ซึ่งศูนย์อบรมจริยธรรมมุฟตาฮุนญัณนะห์ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ และเครือข่ายปัทมคีรีอำเภอสุขสำราญ ต.นาคา อ.สุขสำราญ ได้ดำเนินโครงการร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง (อว.ส่วนหน้า) “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ภายใต้งาน “Future Thailand”

 

นอกจากนี้ วชช. ระนอง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ของผ้าปาเต๊ะ ผ้ามัดย้อม (ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้ใบอินทนิลและใบคราม) การแต่งกายพื้นเมือง การทำกระเป๋ามัดย้อมสำหรับเก็บอาหารเย็นหรือร้อน ภายใต้แบรนด์ Bela Pate) เมนูอาหารพื้นเมืองของระนอง ได้แก่ ก๊กซิมบี๋ ชุนเปี๊ยะ ยาวเย ไชเท้าก๊วย ปลาทูทอดกะปิ ผักเหลียงผัดไข่ ไตปลาสมุนไพร และกุ้งผัดสะตอกะปิ เป็นต้น


เขียนโดย : นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ruangdet.ft@gmail.com

*-* เป็นข่าวสารที่น่าสนใจอย่างมาก รู้ถึงการให้ความสำคัญการพัฒนาเยาวรุ่น  ที่ อว. ได้นำความรู้และบุคลากรไปพัฒนาในระดับพื้นที่  *_*

เขียนโดย นายธิปไตย  สีลาดเลา