ความรักของดาวเหนือ  85

คำสำคัญ : ดาวเหนือ  โซคลู  

กิจกรรมดีๆ ส่งเสริมมิตรภาพและสร้างโอกาสให้เด็กพิการทางร่างกาย

ภาพยนตร์สั้นเพื่อสังคม ตอน“ความรักของดาวเหนือ” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กผู้พิการทางร่างกาย ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำวีดีโอสั้นชุดนี้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ "โซคูล" เด็กพิการทางร่างกายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กมัธยมปลายธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไป แม้ว่าโซคูลจะเป็นเด็กสายศิลป์
แต่กลับมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาวต่างจากเด็กในห้องคนอื่น ๆ วันหนึ่งได้มีเด็กใหม่ย้ายเข้ามา
ชื่อ "บอส" เด็กหนุ่มหน้าตาดี ผู้ซึ่งชอบในดาราศาสตร์เช่นเดียวกับโซคูล จึงทำให้มิตรภาพระหว่างคนสองคนได้
ถือกำเนิดขึ้น โดยการนำทางของดวงดาวสามารถติดตามได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=vlzbLykiL3M
ดำเนินโครงการโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย สมาคมไทยไอโอที และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย


เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : duenpen.a@mhsri.go.th

ดาวเหมือนเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ทำไมความรักจึงเกิดขึ้นได้

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ดูจนจบแล้ว ชอบมากๆ เลยค่ะ อยากจะไปดูดาวที่ อุทยานดาราศาสตร์ เชียงใหม่ มากๆ เลยค่ะ

เขียนโดย น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล