แผนที่กลยุทธ์ กปว. สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  63

คำสำคัญ : กลยุทธ์  กปว.  

แผนที่กลยุทธ์ กปว. สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สรุปตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนที่กลยุทธ์กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวส์โหลด...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th