การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  175

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  คูปอง  otop  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชี้แจง อว.ส่วนหน้า
 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th