เรียนรู้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ด้วยภูมิปัญญาชาวลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   129

คำสำคัญ : สีย้อมธรรมชาติ  อุตรดิตถ์  

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง (หัวหน้าโครงการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ค่ะ   

 

 

https://drive.google.com/file/d/16rNsALmOPdQYEd_x887XtQftF8xl5jRY/view

ส่วนหนึ่งของการนำข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Blog นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจและประกอบการประสานและขับเคลื่อน การนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งทอ ในแต่ละพื้นที่ ที่ล้วนแล้วแต่ มีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่คล้ายคลึงกััน คือการนำพืช และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่ มาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาเป็นสีย้อมธรรมชาติ สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด BCG Model ที่เน้นการนำวัสดุทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยอาศัยศักยภาพจากการที่ไทย มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ พัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

 


เขียนโดย : น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ketsarat.w@mhesi.go.th

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ :)

เขียนโดย นางคัทลียา  สุเมฆะกุล

แถวบ้านเรามีสีย้อมอะไรเด่นๆ บ้างจ๊ะ อยากได้มาทำคอลเลคชั่นแฟชั่นประจำถิ่นภาคเหนือของเฮา เพื่อมุ่งสู่ Paris Fashion Week ในอนาคต

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

บ้านเราที่หนูเคยลงพื้นที่ ในแถบๆ ภาคเหนือเรา เวลาไปโครงการนวัตกรรมผ้าทอล้านนาฯ ทีโครงการโอทอปเคยทำไว้ จะเป็นครั่ง ที่หนูติดใจที่สุดค่ะ เพราะว่าสีออกแดงอมชมพูก่ำๆ ได้ยินว่ามีเยอะแถวลำปางและแพร่ ด้วยค่ะพี่เอกกี้ กับพวกครามและห้อมค่ะ สีออกโทนน้ำเงิน สวยเลิดดด เลยค่ะ

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล