ขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพและไฟล์เอกสารและการนำรูปและไฟล์เอกสารมาใช้งาน  126

คำสำคัญ : คลินิก  

ขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพลงอัลบั้มและการนำรูปภาพมาใช้งานในการลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บล๊อก มีขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกตามภาพ

หรือ 

2. หน้าจอจะขึ้นอัลบั้ม 2 อัลบั้ม คือ

     อัลบั้ม Files เก็บไฟล์เอกสารต่าง ๆ ทั้ง pdf doc xls

     อัลบั้ม Images เก็บข้อมูลรูปภาพ

คลิกเลือกปุ๋ม สถานที่เก็บให้ตรงกับประเภทไฟล์ที่ต้องการเก็บ 

ชื่อไฟล์ที่จะอับโหลด ต้องเป็นไม่มีภาษาไทย นะครับ

เลือกปุ่ม Choose File ซึ่งสามารถอับได้ครั้งละ 2 รูป

เสร็จแล้วกดปุ่ม Upload

รูปที่อับจะถูกแสดงผลด้านล่าง

การนำภาพไปใช้ในช่องการายงานความก้าวหน้า ข้อมูลเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือ การเขียน บล๊อก ให้ทำดังนี้

1. คลิกขวาที่รูปที่ต้องการใช้ แล้วเลือก Copy image address ตามรูป

2. กลับไปที่หน้าจอที่กำลังจะเพิ่มข้อมูล และจะนำรูป หรือ ไฟล์ มาใช้ในช่องเพิ่มข้อมูล ดังรูป

กรณีใส่รูปภาพ

กรณีแนบไฟล์ในรายงาน

นำลิงค์ไปวาง ในช่องตามภาพ ด้วยการกด Ctrl+C


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th